Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Alle personeel Ryanair in België onder Belgisch recht

Alle personeel Ryanair in België onder Belgisch recht

Tussen 1 april en 1 mei 2019 krijgen 350 leden van het cabinepersoneel van Ryanair, in dienst bij onderaannemer Crewlink, een contract bij Ryanair zelf. Crewlink zal dan zijn activiteiten in België stopzetten. "Een geweldige overwinning voor het personeel”, zo stelt vakbondssecretaris Hans Elsen van LBC-NVK.

Crewlink werkte met slechtere contracten dan Ryanair. Zo werkte een deel van het Crewlink-personeel in Brussel volgens een nulurencontract, dus zonder een minimaal gegarandeerd aantal werkuren. “Dit soort contracten is onwettelijk volgens het Belgische arbeidsrecht. Vermits het personeel nu een contract van Ryanair zelf krijgt, valt die onzekerheid weg”, legt Elsen uit. 

Belangrijkste eisen ingevuld

Doordat de volledige personeelsgroep van Ryanair vanaf 1 april onder het Belgische arbeidsrecht zal vallen, heeft elk personeelslid dus recht op onder andere ziekteverlof, moederschapsrust, betaald verlof en een minimumloon.

Met dit akkoord, zo meent LBC-NVK, zijn de twee belangrijkste eisen ingevuld die aan de basis lagen van de vele stakingen in de afgelopen zomer. De werknemers en hun vakbonden eisten dat het Belgische arbeidsrecht zou worden toegepast op het volledige personeel en dat de discriminatie tussen de werknemers van Crewlink en die van Ryanair zou verdwijnen.

In maart hoopt Hans Elsen, in overleg met de militanten, een cao te kunnen afsluiten over de loon-en arbeidsvoorwaarden, zodat in april de achterban zijn zeg kan doen.

Bron: LBC-NVK