Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Acerta en Hogeschool UCLL lanceren duaal-lerenopleiding payroll

Acerta en Hogeschool UCLL lanceren duaal-lerenopleiding payroll

Hogeschool UC Leuven-Limburg biedt haar studenten als eerste hoger-onderwijsinstelling in Vlaanderen een doorgedreven payrollopleiding aan. De school doet dat samen met HR-dienstverlener Acerta.

De ervaring die de studenten vanaf volgend academiejaar bij UCLL kunnen opdoen, konden ze tot op heden alleen na afstuderen meekrijgen, op de werkvloer. Kris Daniels, opleidingshoofd UCLL: “Dit nieuwe HR-traject gaat nog een stap verder dan duaal leren, waarbij vaardigheden tegelijkertijd ontwikkeld worden in de school en op de werkvloer. De campus wordt hier als het ware de werkvloer.” De samenwerking zorgt zo voor een nog betere aansluiting op de HR-realiteit.

Virtuele medewerkers

De eerste veertig studenten in deze professionele bacheloropleiding ‘Sociaal Werk, afstudeerrichting Personeelswerk’ gaan vanaf het academiejaar 2019-2020 aan de slag met de payroll tool Connect van Acerta, op basis van een fictief personeelsbestand.

Studenten kunnen zo gedurende de drie jaren van hun opleiding virtuele medewerkers opvolgen. Gezien de omvang van de fictieve data en de tijdspanne van de opleiding kunnen ze bijvoorbeeld ook analyses maken van ziekteverzuim enzovoort. Kris Daniels stelt dat studenten zo inzichten verwerven die ze voordien pas op de werkvloer konden opdoen, na afstuderen. Door te werken in een effectieve HR-databank wordt "de link met en de integratie van arbeids- en sociaal recht ook duidelijker”.

De HR-studenten kunnen nu binnen een veilige oefenomgeving zaken doen als

  • een bruto-nettoberekeningen simuleren;
  • loonafsluitingen voorbereiden,;
  • werken met big data;
  • analyses maken via de ingebouwde rapporteringsmodule.

Talenten en drijfveren

Acerta stelt zijn TMA-methodiek (Talenten Motivatie Analyse) ter beschikking. Kris Daniels: “UCLL zet met TMA in op de persoonlijke ontwikkeling van haar studenten. Dankzij de analyse kunnen zij hun talenten in kaart brengen en zo beter stageplekken en projecten kiezen. Tijdens hun eerste stageperiode vertalen zij deze naar een concreet competentieprofiel met startende HR-competenties die ze gaandeweg inoefenen en aftoetsen.”

Schaarste aan specialisten loonadministratie

Hoewel er al geruime tijd een tekort is op de arbeidsmarkt aan specialisten, kwam payroll niet uitgebreid aan bod in de Vlaamse opleidingen personeelswerk. Acerta richtte daarom eerder al de Payroll Academy op, waarbinnen ze net afgestudeerden zelf opleiden. Het idee van de ‘Payroll Academy’ wordt nu vertaald naar een nieuw curriculum in UCLL’s opleiding Sociaal Werk, afstudeerrichting Personeelswerk.