Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Aantrekkelijke werkgever zijn met zelfroosteren, ook voor jouw organisatie?

Aantrekkelijke werkgever zijn met zelfroosteren, ook voor jouw organisatie?

Zelfroosteren krijgt in het bedrijfsleven meer en meer aandacht. Het concept past binnen de toenemende vraag naar flexibiliteit zowel van werkgevers als werknemers, het aantrekken/behouden van goed personeel en duurzaam ondernemerschap. Medewerkers willen invloed hebben op hun werk- en privésituatie en werken op tijden die passen bij hun ritme en levensfase.’ Bedrijven willen duurzaam omgaan met alle betrokkenen; klanten, medewerkers en aandeelhouders.  Zelfroosteren kent veel voordelen.

Voor welke organisaties past zelfroosteren?

Elke organisatie met ruime en onregelmatige werktijden kan profijt hebben bij zelfroosteren. Eigenlijk overal waar in shiften gewerkt wordt en dienstenroosters opgesteld worden. 

Hoe zelfroosteren introduceren?

Bespreek vooraf met experten de doelstellingen voor het bedrijf, de redenen waarom en de bredere context. Bij een positieve beslissing voor zelfroosteren is communicatie voor het creëren van draagvlak bij de medewerkers cruciaal. Het planproces analyseren en de zelfroostervorm bepalen die het best bij jouw organisatie past is de volgende stap. Om winst te realiseren is de ondersteuning door een geïntegreerd systeem noodzakelijk waarbij zelfroosteren een onderdeel van personeelsplanning is. Bijkomend voordeel is dat niet de hele organisatie hoeft over te stappen op zelfroosteren maar enkel die afdelingen die er baat bij hebben of er klaar voor zijn. Goed communiceren naar de medewerkers is een belangrijk onderdeel in het veranderingsproces.

Hoe gaat zelfroosteren in zijn werk?

Zelfroosteren volgens het bekende 3-rondenmodel gaat bij optimalisatiespecialist ORTEC als volgt: In de Employee Self Service-app worden de shifts aangekondigd en de medewerker pikt de diensten uit waarop hij/zij wenst te werken. De medewerker kan alleen kiezen uit die diensten waarvoor hij/zij gekwalificeerd is. Schending op allerlei regels zoals wettelijke- en ingestelde regels en arbeidstijden worden eveneens automatisch voorkomen. (ronde 1). Het is niet ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, neen, iedereen mag zijn of haar diensten kiezen.

Uniek puntensysteem

Op basis van de door de medewerkers gekozen diensten wordt een eerste bezettingsrooster gegenereerd. Wat goed is, wordt direct vastgelegd en voor de shiften waar er nog over- of onderbezetting is, kunnen de medewerkers zelf een oplossing vinden. Hiervoor is een uniek puntensysteem ontwikkeld op basis van slimme wiskundige formules. Medewerkers krijgen punten als ze zich sociaal opstellen om de over- en onderbezettingen weg te werken (ronde 2). Binnen het team maakt hij/zij met de meeste punten de meeste kans op zijn/haar gewenste werktijden. Mocht het rooster nog niet helemaal sluitend zijn, dan maakt de planner of manager het werk af. Ook hier ondersteunt het system door de optimale oplossingen voor specifieke situaties voor te stellen (ronde 3).

Is dit 3-rondenmodel steeds van toepassing?

Er zijn veel verschillende zelfroosterscenario’s mogelijk. Welke vorm (één, twee of drie ronden) een organisatie kiest, hangt af van de organisatiebehoeften, -doelen en de volwassenheid van afdelingen. Een voorbeeld: Zet een bedrijf zelfroosteren in om de work-life balance van individuele medewerkers te verbeteren of juist om samenwerking binnen teams te bevorderen? In het eerste geval kun je er dan voor kiezen medewerkers in ronde één nog niet te confronteren met de acties van collega’s; terwijl in het tweede geval je dat juist wel doet zodat teamleden al vroeg in het proces samen tot oplossingen komen.

Conclusie

Bedrijven die goede medewerkers langdurig willen behouden en aantrekken en de bedrijfsefficëncy willen verhogen hebben er baat bij om medewerkersinspraak te integreren in de personeelsplanning. Heeft jouw organisatie onregelmatige werktijden? Onderzoek dan samen met experten hoe zelfroosteren jouw doelstellingen kan realiseren, contacteer Micheline De Geest.