Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Aandelen van multinationals als extralegaal voordeel fiscaal minder interessant

Aandelen van multinationals als extralegaal voordeel fiscaal minder interessant

Multinationals kunnen medewerkers in dochterondernemingen aandelen toekennen als extralegaal voordeel, gratis of met fikse kortingen. Als de Belgische poot niet tussenkwam, was het een financieel zéér interessante optie. Dat is nu verleden tijd, zo schrijft Annick De Cock van SD Worx.

Vooral grote internationale groepen met Belgische dochterondernemingen gebruiken aandelenplannen als deel van een breder incentive-plan. Tot voor kort liet de wet toe dat het moederbedrijf dat de aandelen toekent zonder tussenkomst van de Belgische dochteronderneming, geen socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd was. Dat was wél zo als de Belgische dochter aanspreekpunt was.

Overheid, fiscus en RSZ werken samen aan een nieuwe regeling die komaf maakt met dat onderscheid. Annick De Cock signaleert drie concrete veranderingen:

1. Patronale bijdragen RSZ – vanaf juli 2018

Na een uitspraak van het Hof van Beroep paste de RSZ al in het derde kwartaal van 2018 haar administratieve instructies aan. Bedrijven zouden wél sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Maar volgens sommigen wordt het loonbegrip daarmee te sterk uitgebreid en die leggen de instructies naast zich neer.

Gevolg van deze onzekerheid: ongelijkheid in het veld. Sommige bedrijven nemen het zekere voor het onzekere, terwijl andere de kat uit de boom kijken en de beslissing van het Hof van Cassatie afwachten (verwacht in 2020). Krijgt dus zeker nog een staartje.

Nu deze aandelenplannen ook onderworpen kunnen zijn aan RSZ, kan er een impact zijn op de som vakantiegeld, eindejaarspremie… Of dat voor jouw bedrijf het geval is, laat je best uitzoeken door experts in de materie.

2. Ficheverplichting – vanaf januari 2019

En er is meer. Werknemers waren al verplicht om dit voordeel op te nemen in hun aangifte voor de personenbelasting als voordeel alle aard. Maar dat was makkelijk te omzeilen: er bestond namelijk geen fysiek spoor dat aantoont dat iemand aandelen had gekregen.

Om ervoor te zorgen dat niemand meer ‘vergeet om het voordeel aan te geven’ aan de fiscus, legt de overheid nu de werkgever op om het voordeel in een fiscale fiche op te nemen. Doe je dat niet, dan riskeer je een boete gelijk aan 10% van het toegekende bedrag.

Door de val van de regering in het najaar van 2018 zag het er even naar uit dat dit ontwerp voor de regeling zou sneuvelen. Maar niets is minder waar: op 31 januari 2019 keurde het federaal parlement de geamendeerde versie goed, waardoor deze maatregel effectief geldt sinds januari 2019.

3. Inhouding bedrijfsvoorheffing – vanaf maart 2019

Bovendien zal je als werkgever ook verplicht zijn bedrijfsvoorheffing in te houden en te storten aan de fiscus. Dat bedrag ben je volledig verschuldigd, de gunstregimes voor vrijstelling op de doorstorting gelden niet.

Impact

Bovenop de extra kosten komt er extra administratief werk: het opstellen en afleveren van de fiche én communicatie naar je medewerkers. En werknemers zitten in het vizier van de fiscus. Die zoekt actief naar gevallen uit het verleden waar het voordeel niet werd aangegeven.