Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Negen werkgevers op de tien houden personeelsbestand op peil of werven aan ondanks automatisering

Negen werkgevers op de tien houden personeelsbestand op peil of werven aan ondanks automatisering

Uit het onderzoek 'Skills Revolution 2.0' van de ManpowerGroup (bevraging bij twintigduizend werkgevers in 42 landen, waaronder België) blijkt dat het leeuwendeel van de Belgische werkgevers ervan uit gaat dat de nieuwe technologieën op korte termijn een netto bijdrage zullen leveren aan de werkgelegenheid. Een kwart van de  Belgische werkgevers bevestigt dat ze van plan zijn hun personeelsbestand de komende twee jaar uit te breiden omwille van de digitale transformatie. Amper 4% meent dat de automatisering zal leiden tot een personeelsafname in hun bedrijf.

Overtuigd van gunstig effect

Het onderzoek stelt een gelijkaardige trend vast op wereldwijde schaal: 86% van de 20.000 ondervraagde werkgevers (tegenover 91% in België) bevestigt hun personeelsbestand omwille van de automatisering te willen behouden of uit te breiden. Van de 42 ondervraagde landen tellen er 34 een groter aantal bedrijven dat ervan overtuigd is dat de nieuwe technologieën een gunstig effect zullen hebben op de werkgelegenheid. De werkgevers die het meest optimistisch staan tegenover de automatisering zijn gevestigd in Zuid-Amerika en de Verenigde Staten. Bedrijven uit Oost-Europa, Scandinavië en Hongkong tonen zich het meest behoedzaam wat de toekomst betreft.

Nieuwe vaardigheden noodzakelijk

"Dit nieuwe onderzoek doet een ondubbelzinnige vaststelling: de digitalisering is voor de bedrijven niet systematisch synoniem met personeelsafname, ook al varieert de impact fors naargelang de sectoren en de bedrijfsactiviteiten", zegt Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup Belgium. "De automatisering kan op macro-economisch niveau goed nieuws worden voor de arbeidsmarkt. Maar opdat dit ook goed nieuws zou zijn voor de mensen op individueel vlak, zullen zij de nodige vaardigheden moeten verwerven om hun job te bemachtigen of te behouden in een omgeving waar de mens en robots zullen moeten leren samenwerken. Er moet dringend aan een leercultuur worden gebouwd waarin alle spelers – onderwijs, bedrijven maar ook individuen – massaal investeren in training en aanpassingsvermogen."

Meer IT en front office functies

Ook al slaat de digitale transformatie op alle bedrijfssectoren, toch loopt de impact ervan niet gelijk voor alle functies. De sector waar de werkgevers het meest plannen te werven, is de IT-sector. Dat is geen verrassing: 14% van de werkgevers wereldwijd denkt eraan hun personeelsbestand in deze functie uit te breiden, om hun digitale transformatie voort te zetten of zelfs sneller te laten verlopen. De functie klantrelatie (front office) heeft ook een mooie toekomst, onder andere dankzij de e-commerce en de virtualisering van de commerciële contacten: 15% van de werkgevers plant medewerkers te werven voor deze functies.

Administratieve functies daarentegen kennen naar verwachting de grootste personeelsafname (netto -7%) door de automatisering van routinetaken die minder voor toegevoegde waarde zorgen. De meest gecontrasteerde intenties (netto -5%) betreffen de fabricage-productiefuncties: 24% van de werkgevers plant hun personeelstand uit te breiden en 19% een personeelsafname.

35% van vaardigheden achterhaald

Volgens het World Economic Forum zal 35% van de vaardigheden in alle functies en bedrijfssectoren tegen 2020 achterhaald zijn. Dit vereist een groter vermogen om de vaardigheden te voorzien die het bedrijf nodig zal hebben en om de individuen te begeleiden in de verandering en in de ontwikkeling van deze vaardigheden.

Soft skills zijn prioritair

Het is de bedoeling om mens en technologie zo goed mogelijk aan elkaar te koppelen om de lopende transformatie efficiënt te sturen. Daarom zijn de bedrijven voortaan in de eerste plaats op zoek naar 'menselijke' kwaliteiten: communicatie, creativiteit, maar ook empathie of samenwerkingsvermogen. De soft skills komen dus centraal te staan. In België geven de werkgevers allereerst de voorkeur aan samenwerking (75%), probleemoplossing (64%), klantenservice (64%), organisatie (60%). Deze soft skills, vooral probleemoplossing (48%), organisatie (40%) en communicatie (31%), zijn ook het moeilijkst te vinden.

Bron: persbericht ManpowerGroup