Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

7 trends in Performance Management

7 trends in Performance Management

Nogal wat organisaties worstelen met performance-managementcycli. Jeroen de flander, specialist in strategy execution, ziet zeven trends.

1. Organisaties moeten hun objectieven steeds frequenter bijstellen, dus moet dat ook gebeuren voor objectieven van individuen. Maar daarvoor zijn traditionele processen te zwaar, dus ziet De Flander een trend naar processen die frequenter worden doorlopen.


2. De individuele performance-managementprocessen worden bijgevolg ook lichter en focussen op het essentiële.


3. Meer verandering veronderstelt dat mensen zich sneller aanpassen. Vandaar een groeiende aandacht voorindividuele ontwikkelingsdoelen.


4. Dit alles veronderstelt dat het coachen aan belang wint bij leidinggevenden die de performancegesprekken moeten voeren met hun teamleden.


5. Dit alles heeft ook zijn impact op de specifieke opleidingen waarin mensen leren hoe ze SMART-doelen kunnen formuleren en opvolgen. De klassikale vorming verliest terrein ten opzichte van intensieve, maar korte sessies, waarbij video en e-learning aan belang winnen.


6. Bedrijven doen ook meer moeite om de link met de bedrijfsstrategie te beklemtonen. Individuele doelen bepalen is niet zomaar wat extra huiswerk waarmee HR u lastig valt. Meer en meer komt er expliciete steun van de CEO, al is het nog maar via een videoboodschap.


7. De kwaliteit van het proces om doelstellingen te bepalen, wordt kritischer opgevolgd binnen organisaties. Het volstaat niet langer dat iedereen doelen heeft; men investeert meer in de controle of mensen ook effectief naar die targets werken.