Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

50-plussers worden steeds mobieler

50-plussers worden steeds mobieler

Van alle bedienden die de voorbije jaren ontslag namen, is 11% ouder dan 50. Ook het aandeel 50-plussers in de aanwervingen nam in de voorbije vijf jaar met de helft toe.

Van de bedienden die de laatste jaren zelf ontslag namen, komt 52% uit de categorie 30-50 jaar, 37% is jonger dan 30 en 11% is 50-plus.  Waarom lijken steeds meer oudere medewerkers bereid om in de herfst van hun carrière nog van job te veranderen?

Uitleven

Tom Vlieghe, expert talent mobility van Acerta Consult, ziet een paar oorzaken: “In de groeiende 'war for talent' zijn oudere werknemers een belangrijke nieuwe doelgroep. Tegelijk beseffen werknemers meer dat hij of zij ook na 58 jaar nog aan het werk zal zijn. Meer carrières dan vroeger zullen tot de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar of langer duren. Dan kan je maar best een job doen waarin je je kan uitleven.”

Loonverschillen

Opmerkelijke vaststelling bij jonge en oudere werknemers: het gemiddelde loon bij aanwerving verschilt erg van dat bij ontslag. Bedienden van jonger dan 30, krijgen bij aanwerving een loon dat liefst 18% hoger is dan dat van hun collega van dezelfde leeftijdscategorie die zijn werkgever verlaat. En voor de bedienden van 50 jaar en ouder is er de frappante vaststelling dat het jaarloon bij indiensttreding 11% lager is dan het jaarloon bij uitdiensttreding. 
Voor de 30- tot 50-jarigen is het gemiddeld jaarloon bij aanwerving quasi identiek aan dit van hun collega die uit dienst ging.

Jaarloon

Zowel langs de kant van de instroom, als langs de kant van de uitstroom stijgt het jaarloon van de bedienden met de leeftijd. Een 30- tot 50-jarige instromer heeft een loon dat gemiddeld 60% hoger is dan het loon van een -30 jarige instromer; een 50-plusser verdient nog eens 8% meer. Ten opzichte van de -30-jarige ontvangt de instromende bediende van meer dan 50 jaar 72% meer loon.

Voor de bedienden die uitstromen zijn de verschillen nog aanzienlijker: de bediende tussen 30 en 50 verdient op het ogenblik van uitdiensttreding gemiddeld 94% meer dan zijn collega van minder dan 30 en de bediende die de 50 gepasseerd is, ontvangt een loon dat 19% hoger is dan het gemiddeld loon van de 30- tot 50-jarige.  Of een loonverschil met de jongere van minder dan 30 jaar van maar liefst 130%.

Meerwaarde

In de profitsector geldt voor bedienden nog altijd de logica: een jaar erbij impliceert enkele euro’s erbij. Maar als hun arbeidsovereenkomst afloopt en ze een nieuwe job moeten zoeken, wordt hun meerwaarde belangrijker dan hun anciënniteit. Op dat ogenblik moet de bediende bereid zijn om af te stappen van de anciënniteitsopslag die ze anders bijna zeker krijgen.

Tom Vlieghe denkt dat werkgever en werknemer begrijpen dat de waarde met de jaren niet lineair blijft stijgen. Dat suggereert althans het gemiddeld lagere loon van oudere bedienden bij instroom dan bij uitstroom. "De tijd is rijp voor een ontkoppeling van anciënniteit en loon(sverhoging)”, aldus Tom Vlieghe.


Over de cijfers

De verzamelde gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van bedienden in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren.