Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

3,5% snelle groeiers = 67% van de nieuwe jobs

3,5% snelle groeiers = 67% van de nieuwe jobs

822 snelgroeiende ondernemingen zijn goed voor twee op de drie jobs die privébedrijven met minstens tien werknemers creëren. Deze 'gazellen' vertegenwoordigen slechts 3,5% van de Belgische ondernemingen met minstens tien werknemers. Hun grootste uitdaging is personeel vinden.

Een kleine minderheid van 3,5% van de Belgische bedrijven met minstens tien werknemers zorgt voor de creatie van 45.947 jobs. Dat komt neer op 67% van het totaal aantal nettojobs dat ondernemingen met minstens tien werknemers in de periode 2014-2017 hebben gecreëerd. Dat blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse Belgian High-Growth Monitor.

Gazellen

Het onderzoek gaat uit van het Impulscentrum Groeimanagement voor Middelgrote Ondernemingen aan Vlerick Business School. Professor Hans Crijns en onderzoeker Yannick Dillen hanteren in dit onderzoek de OESO-definitie van snelle groeiers: bedrijven met minstens tien werknemers die gedurende een periode van drie jaar hun werknemersaantal met minstens 20% per jaar zien toenemen.

Het aantal Belgische snelle groeiers blijft door de jaren heen vrij stabiel (tussen de 3 en 3,5% van de bedrijfspopulatie). Hetzelfde geldt voor het aantal jobs dat deze ‘gazellen' scheppen: dat schommelde de afgelopen zes periodes tussen 45.278 (in de periode 2012-2015) en 55.269 (in de periode 2009-2012).

Ook in moeilijke tijden

Onderzoeker Yannick Dillen: “Hoewel de samenstelling van de groep snelle groeiers sterk varieert van periode tot periode, blijkt het aantal gecreëerde jobs een zeer stabiele factor. Dat is geruststellend. In periodes waarin de totale netto jobcreatie teleurstelt, kan de Belgische economie nog steeds rekenen op het selecte clubje van snelle groeiers die ook in moeilijke tijden overeind blijven.”

Vergeleken met Nederland hinkt België echter achterop: 5,4% van de Nederlandse bedrijven met minstens tien werknemers was in de periode 2014-2017 een snelle groeier, wat een kleine twee procentpunt meer is dan het Belgisch percentage.

Echter: snelle groei blijkt een tijdelijk fenomeen in de levenscyclus van een onderneming. In de periode 2012 tot 2017 konden slechts elf Belgische ondernemingen het statuut van snelgroeiend bedrijf behouden. Elke periode is er dus een grote groep van nieuwe bedrijven die als snelle groeier opstaan voor een korte maar felle groeispurt.

Vooral kennisbedrijven

De groeibedrijven zijn vooral actief in kennisintensieve dienstensectoren zoals de IT- en communicatiesector. Traditionele sectoren als de bouw en retail kennen een duidelijke ondervertegenwoordiging van snelle groeiers.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de provincie Antwerpen blijken de hotspots voor snelle groeiers, daar waar Wallonië duidelijk ondervertegenwoordigd is wat groeibedrijven betreft.

Grootste uitdaging? Personeel

In de Belgian High-Growth Monitor werden ook de ondernemers die lid zijn van het Impulscentrum ‘Groeimanagement voor Middelgrote Ondernemingen’ bevraagd. Al hun bedrijven hebben een trackrecord van (snelle) groei.

Uit de resultaten blijkt dat gekwalificeerd personeel vinden veruit de voornaamste groeibarrière is. Het introduceren van nieuwe producten (en/of diensten) en het aangaan van partnerships zijn dan weer de belangrijkste acties om groei te realiseren.