Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

1 op 8 werknemers was al eens ziek zonder ziek te zijn

1 op 8 werknemers was al eens ziek zonder ziek te zijn

Eén werknemer op de acht in België meldde zich ooit ziek om een andere reden dan zijn gezondheid. Werknemers zijn vermoedelijk onvoldoende op de hoogte van een aantal wettelijke alternatieven voor deze ongewettigde afwezigheid.

Een en ander blijkt uit een recente bevraging van HR-specialist Securex. Waarom melden mensen zich al eens oneigenlijk ziek?

  • Voor 31% is de aanleiding een ziek familielid. In principe kan men dan familiaal verlof aanvragen. Dat is echter onbezoldigd en beperkt in de tijd.
  • 17% heeft nood aan rust na een drukke periode.
  • 17% ervaart belastende woon-werkverplaatsingen of een moeilijke combinatie van werk en privé.
  • 13% heeft een conflict met leidinggevenden of collega’s.
  • 8% meldt zich oneigenlijk ziek naar aanleiding van een familieprobleem zoals overlijden, woningbrand en opvoeding. Bij een overlijden of een huwelijk is klein verlet aanvragen de oplossing. Hier behoudt de werknemer wel zijn loon.
  • Voor 7% is gebrek aan motivatie of erkenning op het werk een reden om zich ziek te melden.
  • Voor 6% is geweigerd verlof de aanleiding.

Gezond sociaal klimaat

Wie werkt in een klimaat van vertrouwen, rechtvaardigheid en verbondenheid meldt zich minder snel ziek om een andere reden dan zijn gezondheid.  Dit blijkt ook uit de bevraging van Securex. Concreet geldt dit bijvoorbeeld voor werknemers die:

  • het vertrouwen van hun leidinggevende genieten (10% vs. 15%),
  • conflicten op een rechtvaardige manier opgelost zien (8% vs. 15%) en
  • zich deel voelen van een groep op hun werk (10% vs. 15%).

Deze verbanden kunnen natuurlijk ook omgekeerd gelden: wie zich om de foute redenen afwezig meldt, zal minder vertrouwen krijgen van zijn leidinggevende.

Wie een persoonlijke fit met zijn job heeft, neigt ook minder snel tot dit type absenteïsme, dan wie een minder goede fit ervaart. Concreet geldt dit voor werknemers die het gevoel hebben zichzelf te kunnen zijn in hun job (10% vs. 15%) en van wie de taken op het werk overeenstemmen met wat ze echt willen doen (9% vs. 15%).

Jongeren

Een op de vier jonge werknemers (<25 jaar) meldde zich ooit al ‘ziek’ zonder echt ziek te zijn. Dit is dubbel zoveel als bij werknemers vanaf 25 jaar (25% vs. 11%). Dat jonge werknemers zich het vaakst ziek melden voor een andere reden dan hun gezondheid, verklaart waarschijnlijk mee de hoge frequentie van hun ziektemeldingen in vergelijking met oudere werknemers.

Dit nieuwe onderzoek toont aan dat jonge werknemers zich minder sterk verbonden voelen met het team dan hun oudere collega’s (40% vs. 57%). Jonge werknemers zien hun huidige functie inderdaad vaak als een overgangsjob, ook met een contract van onbepaalde duur. Dit is een mogelijke verklaring voor hun frequente ziektemeldingen, waaronder ook deze zonder gezondheidsproblemen.

Een andere verklaring kan ook met die overgangsjob samenhangen: jonge werknemers kunnen minder zichzelf zijn in hun job dan hun oudere collega’s (32% vs. 55%).

Heidi Verlinden, HR research expert Securex, adviseert werkgevers om meteen na de aanwerving sterk in te zetten op de binding met het team: "Een jonge collega die mag meedenken en werken aan collectieve doelstellingen, zal zich meer verbonden voelen en zich minder snel ziek melden.”

Flexwerkers

Bijna een kwart van de werknemers met een contract van bepaalde duur of een interimjob meldde zich ook ooit ziek om een andere reden dan zijn of haar gezondheid (23% vs. 11%). Ook hier kan een minder sterke verbondenheid met het team een verklaring zijn. Tijdelijke werknemers voelen zich minder deel van een groep dan hun collega’s met een contract van onbepaalde duur (48% vs. 57%). Hun taken op het werk stemmen ook minder overeen met wat ze echt willen doen (37% vs. 47%).